18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Kontakt

 

18 Białostocki Pułk Rozpoznawczyadres do korespondencji

Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

ul. Kawaleryjska 70

15-601 Białystok

  fax: 261 398 419


Oficer dyżurny:  261 398 530
Oficer prasowy: 261 398 429

Funkcję oficera prasowego pełni Szef Sekcji Wychowawczej

mjr Jan BUSŁOWICZ

Sekcja personalna: 261 398 514, 261 398 796

Samodzielny referent statystyczno-finansowy:

261 398 632, 727 014 001

mgr Kamila OSTROWSKA

Email: 18pr@ron.mil.pl

Nasz mail służy do kontaktów roboczych i informacyjnych.

Korespondencję oficjalną proszę kierować drogą pocztową

lub na fax.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych