18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
22-29.09.2017 r. Ćwiczenia DRAGON-17.
03.10.2017

W dniach 22-29 września 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy uczestniczył w ćwiczeniu pk. „DRAGON-17”. Nasi żołnierze szkoląc się zarówno w dzień jak i w nocy szlifowali swoje żołnierskie umiejętności. Pomimo zmęczenia, zadania stawiane przez naszych przełożonych realizowane były w sposób terminowy i rzetelny. Głównym celem ćwiczącego pułku było doskonalenie umiejętności w wypracowaniu decyzji na podstawie pozyskanych oraz przeanalizowanych wielopłaszczyznowo informacji. Trzeba również wspomnieć, że ćwiczenia „Dragon-17”  były największym ćwiczeniem 2017 roku realizowane na terenie całego kraju, którego to 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy był ich integralnym elementem.

kpt. Marcin SZYMOCHA

                          >> foto galeria <<

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych