18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
29.09.2017 r. Pożegnanie żołnierzy.
03.10.2017

W dniu 29.09.2017 r. na placu apelowym i w Sali Tradycji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyło się uroczyste pożegnanie mjr Andrzeja SZCZECHOWICZA, kpt. Piotra MICHAŁOWSKIEGO, ppor. Pawła KAROLAKA, st. kpr. Krzysztofa GESINOWSKIEGO. Odchodząc na inne stanowiska służbowe pozostawili po sobie w pamięci obraz żołnierzy o nieposzlakowanej opinii i wzór do naśladowania. Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin FRĄCZEK podziękował za długoletnią i nienaganną służbę.

Wszystkim odchodzącym życzymy wszystkiego najlepszego, liczymy, że będą mile wspominać wspólną pracę na rzecz 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

                                                           Danuta WOJCIUK

                                        >> foto galeria <<

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych