18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
06-08.10.2017 r. Podróż wojskowo-turystyczna Szlakiem Piastowskim oraz Walk Wyzwoleńczych żołnierzy i pracowników 18. pr i 25 WOG.
12.10.2017

W dniach 06-09.10.2017 r. odbyła się podróż wojskowo-turystyczną „Szlakiem Piastowskim oraz Walk Wyzwoleńczych” dla żołnierzy i pracowników RON z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Właśnie na tych terenach powstawały zręby państwowości polskiej. Oprócz obiektów z czasów Piastów zwiedzaliśmy zabytki oraz fortyfikacje i skanseny militarne.

Wędrówka po Szlaku Piastowskim zostanie na długo w pamięci, gdyż był to powrót do źródeł naszej narodowości i religii oraz do miejsc gdzie narodziła się polska państwowość.  

         >> foto galeria <<

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych