18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
02.02 - 03.02.2018 r. Podróż wojskowo-turystyczna „Szlakiem walk o zachowanie tożsamości narodowej na Podlasiu” w związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
06.02.2018

W związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się podróż wojskowo-turystyczna  „Szlakiem walk o zachowanie tożsamości narodowej na Podlasiu” z udziałem żołnierzy i pracowników RON z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Pierwszym etapem podróży było zapalenie znicza przed Pomnikiem Orła Białego w Supraślu, który upamiętnia mieszkańców Supraśla poległych w latach 1914-1920 w czasie walk o wolna i niepodległą Polskę.  Następnie uczestnicy podróży udali się na Miejsce Pamięci Narodowej w Kopnej Górze, gdzie również zapalono znicz i oddano hołd wszystkim powstańcom, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Miejsce to znajduje się na zboczu, po lewej stronie drogi głównej Białystok-Krynki. Tworzą je nagrobki kamienne z wizerunkiem orła. Tuż obok kwater żołnierskich usytuowano kilkumetrową, granitową kolumnę ze złotym orłem.

Uczestnicy podróży mieli również okazję uczestniczyć w wieczornicy przy ognisku poświęconej Puszczy Knyszyńskiej, która jest żywym świadkiem wielu wydarzeń historycznych związanych z walkami o niepodległość naszego kraju. Właśnie na tych terenach toczyły się walki, a las były kryjówką dla powstańców.  W 150. rocznicę tamtych wydarzeń tutejsi leśnicy utworzyli 70-kilometrowy szlak „Ścieżką Powstania Styczniowego“, który prowadzi z zachodu na wschód Puszczy Knyszyńskiej i przechodzi również przez Lipowy Most.

>> foto galeria <<

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych