18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
09.02.2018 r. 78. rocznica masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.
12.02.2018

09.02.2018 r. w Białymstoku odbyła się uroczystość upamiętnienia  rocznicy masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. 78 lat temu funkcjonariusze NKWD rozpoczęli pierwszą z czterech  deportacji obywateli wschodniej Polski, w czasie której wywieziono około 140 tys. ludzi. Wywózka objęła chłopów, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników wojskowych oraz pracowników służby leśnej. W czasie transportu deportowani umierali z zimna, głodu i wyczerpania.  

Uroczystości w Białymstoku rozpoczęły się przed Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka. Hołd Polakom, którzy zmarli z głodu, wycieńczenia, chorób, nieludzkiej pracy oraz w czasie podróży w bydlęcych wagonach oddali Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Rafał LIS, przedstawiciele służb mundurowych, władz miasta, kombatanci, leśnicy i harcerze. Na zesłaniu znalazło się milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartę honorową wystawił 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy.

 

 >> foto galeria <<

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych