18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
14.02.2018 r. 76 rocznica powołania Armii Krajowej.
14.02.2018

14.02.2018 r. przy pomniku żołnierzy okręgów wileńskigo, nowogródzkiego i białostockiego AK przy ul. Kilińskiego w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę powstania Armii Krajowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe, członkowie związków kombatanckich i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Białegostoku. 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy reprezentował Zastępca Dowódcy ppłk Mariusz WOŹNIAK.

18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy wystawił poczet sztandarowy oraz wartę honorową.

<< foto galeria >>

Andrzej WILKIEL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych