18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
23.05.2018 r. Zakończenie Konkursu Historia Żołnierza Polskiego – gra terenowa na szlaku pamięci  o Żołnierzach Niezłomnych w Białymstoku.
24.05.2018

Konkurs Historia Żołnierza Polskiego – gra terenowa na szlaku pamięci  o Żołnierzach Niezłomnych w Białymstoku

W Sali Tradycji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ogłoszono wyniki  Konkursu Historia Żołnierza Polskiego „Żołnierze Niezłomni” zorganizowanego dla żołnierzy Korpusu Szeregowych przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa we współpracy z Klubem 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Po przeprowadzeniu testu wiedzy historycznej oraz miejskiej gry terenowej
z udziałem dziewięciu drużyn zgłoszonych do konkursu przez:

- Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

- z Wojsk Lądowych – 2 drużyny,

- z Sił Powietrznych – 1 drużyna,

- z Marynarki Wojennej – 1 drużyna,

- z Wojsk Specjalnych – 1 drużyna,

- z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 1 drużyna;

- Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej – 1 drużyna;

- Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – 1 drużyna;

- Dowódcę Garnizonu Warszawa – 1 drużyna,

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 

tytuł laureata I nagrody Ministra Obrony Narodowej wraz z nagrodą finansową Drużynie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Marynarki Wojennej w składzie:

 st. mar. Łukasz Kowalski, mar. Rafał Tomaszewicz, mar. Dawid Krzyżan oraz mar. Dawid Tomkowicz.

 

tytuł laureata II nagrody Ministra Obrony Narodowej wraz z nagrodą finansową Drużynie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w składzie:

st. szer. Dawid Mazur, st. szer. Kamil Gęsich, szer. Patryk Kowalczyk oraz st. szer. Michał Lachowicz.

 

tytuł laureata III nagrody Ministra Obrony Narodowej wraz z nagrodą finansową Drużynie Dowództwa Garnizonu Warszawa w składzie:

st. szer. Łukasz Łapucha, szer. Piotr Pacześ, szer. Przemysław Serweta oraz szer. Jan Kłosiński.

Komisja konkursowa wyraża uznanie dla poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników konkursu.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczyli Zastępca Dowódcy
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Mariusz Woźniak,
Szef Wydziału Kultury Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa ppłk Mateusz Łysek oraz Przewodniczący Komisji konkursowej dr Tomasz Wesołowski wraz
z Piotrem Łapińskim i Pawłem Niziołkiem członkami komisji konkursowej.

Organizatorzy oraz Komisja konkursowa serdecznie dziękuje Dowódcy – Panu płk Rafałowi Lisowi, żołnierzom i pracownikom 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego z Kierownikiem Klubu – Panią Danutą Wojciuk na czele, za stworzenie miłej atmosfery, zdrowej rywalizacji oraz sprawne przeprowadzenie Konkursu Historia Żołnierza Polskiego „Żołnierze Niezłomni”.

Organizator dziękujemy również Uniwersytetowi w Białymstoku, Instytutowi Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku za wsparcie w realizacji  konkursu oraz
25. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu za zabezpieczenie logistycznego przedsięwzięcia.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy z zakresu podziemia niepodległościowego. Do zobaczenia za rok na kolejnym szlaku pamięci o Żołnierzach.

 

ppłk Dominik Horała

Fot. Martyna Poniatowicz, Jarosław Pul

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU HISTORIA ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

 

>> foto galeria <<

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych