18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
Konkurs plastyczny z okazji Święta 18. pr. rozstrzygniety.
13.06.2018

Protokół posiedzenia jury konkursu plastycznego pt.

” Drogi do Niepodległości – tradycja i współczesność”

 

Na konkurs wpłynęło 41 prac plastycznych  w tym:

Kategoria I - dzieci do lat 7 - 32

Kategoria II -  dzieci  w wieku 8-12 lat - 7

Kategoria III – dzieci w wieku 13-16 lat - 1

Kategoria IV – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 16-18 lat – nie wpłynęło

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 40 prac

Jury w składzie:

Przewodniczący: Ewelina Kuczyńska – psycholog z 18.  

                                                            Białostockiego Pułku  Rozpoznawczego

                             Ewa B. Skobodzińska – st. bibliotekarz, Biblioteka Klubu 18.   

                                                             Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

                             Barbara Strzymińska –Zdanewicz, Poczta Polska

             Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki

                             Bartłomiej Kalicki – st. szer. 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy

                        

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

nagroda Grand Prix za szczególne walory artystyczne:

Patryk Średnicki, opiekun Agnieszka Bąbczyńska Przedszkole Samorządowe Nr 1  w Białymstoku.

 

kategoria I:

I  Zuzanna Dąbrowska, opiekun Irena Iwaniuk, Przedszkole Samorządowe  Nr 64 w Białymstoku.

II Joanna Gudel  opiekun Elżbieta Baczewska, Bożena Puchalska, Szkoła  Podstawowa Nr 50.

III  Andrzej Perkowski opiekun Joanna Kulikowska, Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Białymstoku.

kategoria II:

I Michał Karpowicz  opiekun Ewa Frankowska, Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.

II Oliwia Ostrowska opiekun Karolina Włodarczyk, Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku.

III Martyna Łuczaj, Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.

       

kategoria III:

I Patrycja Łuczaj, Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.

 

kategoria IV: nie wpłynęły

            W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac i walory artystyczne. Znacząca była również interpretacja tematu i sposób przedstawienia niepodległości w tradycji i dzisiejszym świecie. Dzieci nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie dyplomy specjalne.

            Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie i zachęcamy  do ponownego udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

 (-) podpisy członków jury

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych