18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
05.10.2018 r. Narodowe Czytanie 2018.
06.09.2018

Narodowe Czytanie to projekt, który ma na celu popularyzację czytelnictwa, wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami literatury polskiej oraz potrzebę dbałości o polszczyznę. Projekt ten został zainicjowany przez Prezydenta RP w 2012 r. Tegoroczna akcja Narodowego Czytania jest formą uczczenia jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Organizatorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania służb mundurowych Garnizonu Białystok byli 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy i Muzeum Wojska w Białymstoku. Gospodarzem przedsięwzięcia był Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. O godz. 12.00 w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego Zastępca Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, żołnierze, pracownicy RON, pracownicy Muzeum Wojska oraz zaproszeni do wzięcia udziału przedstawiciele służb mundurowych odczytali fragmenty „Przedwiośnia” S. ŻEROMSKIEGO.

Po odczytaniu fragmentów „Przedwiośnia” Zastępca Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Mariusz WOŹNIAK serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w czytaniu pięknej i mądrej książki. 

 

>> foto galeria <<

>> video <<

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych