18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
 22.09.2018 r. 98 rocznica Bitwy Niemeńskiej.
25.09.2018

         W 98 rocznicę Bitwy Niemeńskiej na cmentarzu w Berżnikach został odsłonięty obelisk upamiętniający żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich.

Obchody odbyły się z udziałem władz rządowych, panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, władz wojewódzkich  Panem Bohdanem Paszowskim – Wojewodą Podlaskim, służb mundurowych - gdzie 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy reprezentował Dowódca płk Rafał Lis, oraz władz samorządowych  i  mieszkańców miasta.
         List od Marszałka Senatu skierowany do uczestników obchodów odczytał jego doradca Romuald Łanczkowski.
         Po nabożeństwie odbył się Apel Pamięci, a żołnierze z 18. Białostockiego Puku Rozpoznawczego oddali salwę honorową.
Ewa SKOBODZIŃSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych