18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
15.11.2018 r. Lekcja musztry w przedszkolu.
20.11.2018

15.11.2018 r. żołnierze 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przeprowadzili lekcję nt. „Podstawy musztry wojskowej” z grupą przedszkolaków „Brzoskwinki” z Przedszkola Samorządowego Nr 81 w Białymstoku.

Lekcja była kolejnym przedsięwzięciem 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego kierowanym do najmłodszych obywateli naszej Ojczyzny. Celem takich lekcji jest kształtowanie propatriotyczne najmłodszych dzieci, które za kilkanaście lat będą musiały przejąć obowiązek ochrony Ojczyzny od swoich dziadków i rodziców.

Dzieci były uczone jak wykonuje się komendy: „Baczność !”, „Spocznij !”, „W dwuszeregu, zbiórka !”. Młodzi „rekruci” poradzili sobie wyśmienicie ze stawianymi im zadaniami, za co zostali odznaczeni medalami „Od Dowódcy 18 Białostockiego Pułku rozpoznawczego”.

Dzieci sprawdziły zaś czy w żołnierzach jest jeszcze dziecięca radość życia. Żołnierze musieli wykonywać różne zadania pod „komendę” harmonijki oraz maszerować przy Marszu Radetzkiego. Na szczęście żołnierze zdali ten trudny egzamin i również zostali odznaczeni wspaniałymi medalami przez przedszkolaków. (fot.. Przedszkole Samorządowe nr 81)

mjr Jan BUSŁOWICZ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych