18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
28.12.2018 r. Spotkanie Wigilijno-Noworoczne Koła 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin oraz 42 Pułku Piechoty i ich Rodzin
31.12.2018

29 grudnia 2018 r. w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyło się Spotkanie Wigilijno-Noworoczne Koła 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin oraz Koła 42 Pułku Piechoty i ich Rodzin. Do Klubu przybyli, aby złożyć serdeczne życzenia przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz przyjaciele. Dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego reprezentował mjr Eugeniusz SEWASTIANIK.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych