18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
19.02.2019 r. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Białystok.
20.02.2019

Główne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok rozpoczęły się 19 lutego  o godz. 12.00 przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poprzedziły je nabożeństwa rocznicowe w dniu 17 lutego  – Liturgia w Katedrze pw. Św. Mikołaja o godz. 10.00 i   msza Święta w Katedrze pw. Wniebowstąpienia NMP o godz. 12.30.

Główna uroczystość rozpoczęła się przyjęciem meldunku przez Dowódcę Garnizonu, który jednocześnie jest Dowódcą 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk. Rafała LISA  od dowódcy uroczystości mjr. Łukasza MACIUSZKO. Po odegraniu Hymnu Państwowego na maszcie dumnie zaczęła powiewać flaga biało-czerwona. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, duchowieństwo, dziesiątki pocztów sztandarowych i licznie zgromadzeni mieszkańcy Białegostoku. W dalszej części uroczystości odbyły się wystąpienia okolicznościowe i na zakończenie odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową, złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się defiladą. Po uroczystości wojsko prezentowało swój sprzęt. Setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok zakończono "Capstrzykiem Niepodległościowym", który odbył się na Cmentarzu Wojskowym. W capstrzyku uczestniczyła kompania honorowa wystawiona przez 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz żołnierze na czele z Dowódcą płk Rafałem LISEM z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

>> foto galeria <<

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych