18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
23.02.2019 r. Przysięga wojskowa w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym.
26.02.2019

 

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego

przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic..."

 

- te słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało na placu apelowym 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego 20 elewów I turnusu służby przygotowawczej. Akt złożenia przysięgi wojskowej na sztandar jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony ojczyzny oraz godnego reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla elewów i ich rodzin był to szczególny moment na długo zapadający w pamięci. Szczególnie dla żołnierzy, którzy zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi przez Dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Rafała LISA. Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Rafał LIS osobiście pogratulował rodzicom wychowania Synów na szlachetnych ludzi i wzorowych żołnierzy, którzy swoim zaangażowaniem i nienaganną postawą żołnierską dumnie reprezentują wizerunek Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, obecni byli przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, dowódcy i komendanci jednostek Garnizonu Białystok, kombatanci oraz rodziny i najbliżsi nowo zaprzysiężonych żołnierzy elewów.

 

                                                                        >> foto galeria <<

                                                                       >> wideo <<

 

Danuta WOJCIUK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych