18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
11.05.2019  r. Święto 10 Pułk Ułanów Litewskich.
13.05.2019

11 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Święta 10 Pułku Ułanów Litewskich.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Stanisława, w dniu 12.05.2019 w Cerkwi p.w. Św. Marii Magdaleny odprawina została Świetą Liturgią w intencji ułanów.

Po mszy spod kościoła zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości udali się pod Tablicę Pamiątkową, znajdującą się przed bramą Koszar 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy której złożono kwiaty. Główne obchody Święta odbyły się na placu apelowym 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Przybyłych gości przywitała Prezes Koła 10 Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin Pani Eugenia Kula. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 18 pr. 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy reprezentował Zastępca Dowódcy, ppłk Mariusz WOŹNIAK.

>> foto galeria <<

Ewa SKOBODZIŃSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych