18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
Konkurs plastyczny z okazji 10 -  lecia utworzenia 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego rozstrzygnięty.
05.06.2019

Protokół posiedzenia jury konkursu plastycznego pt.

OD 10 LAT SŁUŻYMY TOBIE 

 

Na konkurs wpłynęło  prac plastycznych 30 w tym:

Kategoria I - dzieci do lat 7 - 10

Kategoria II -  dzieci  w wieku 8-12 lat - 19

Kategoria III – dzieci w wieku 13-16 lat - 1

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 30 prac.

 

Jury w składzie:

 

Przewodniczący:   Danuta WOJCIUK - Kierownik Klubu 18 pr

                      

Członkowie jury:

1.    Ewelina SZKLARZEWSKA – Specjalista Służby Leśnej ds.         

                                  ochrony lasu i edukacji Nadleśnictwo Knyszyn,

2.    plut. Katarzyna PODGÓRSKA – ratownik medyczny ZZM 18 pr

3.    st. chor. szt. Jerzy KUŁAKOWSKI – mąż zaufania podoficerów 18 pr,                                   

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac postanowiło przyznać następujące nagrody:

nagroda Grand Prix za szczególne walory artystyczne:

Juliusz KOPRAS, opiekun Ewa SOKOLIŃSKA Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku.

kategoria I:

I  Kuba GNIEDZIEJKO, opiekun rodzic Edyta GNIEDZIEJKO, Przedszkole Samorządowe  Nr 4 w Białymstoku.

II Maciej ZAMBRZYCKI, opiekun Milena WAWIERNIA, Joanna FALKOWSKA. Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Jasia i Małgosi’.

III  Maja MINKO, Przedszkole Samorządowe  Nr 58 w Białymstoku.

 

kategoria II:

I Oliwia OSTROWSKA,  opiekun Anna ŚWIĘTKOWSKA, Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku.

II Maria KOPRAS, opiekun Urszula SAŁAMACHA, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku.

III Katarzyna WILDOWICZ, opiekun Magda KOPLIŃSKA Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.   

WYRÓŻNIENIA:

Natalia DABROWSKA, opiekun Agata SOSNOWSKA, Szkoła Podstawowa Nr. 50 w Białymstoku

Julian KOPRAS, opiekun Ewa SOKOLIŃSKA, Szkoła Podstawowa Nr. 12 w Białymstoku   

kategoria III:

I Patrycja SZULERECKA, opiekun Magdalena OLSZEWSKA Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł Bolesławy Lament w Białymstoku.

            W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac i walory artystyczne. Znacząca była również interpretacja tematu i sposób przedstawienia historii 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego na przestrzeni 10 lat. Dzieci nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie dyplomy specjalne.

            Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie i zachęcamy  do ponownego udziału w kolejnej edycji konkursu.

 podpisy członków jury:

 Przewodniczący: …( -)……………………………………………….

 Członkowie jury :

1.    …………( - )……………………………………………………….

2.    ……………( - )………………………………………………….

3.    …………( - )……………………………………………………….


G

  GRAND PRIX

 

 Juliusz KOPRAS lat 9


KATEGORIA I

I miejsce - Kuba GNIEDZIEJKO lat 5

II miejsce Maciej ZAMBRZYCKI lat 5

III miejsce Maja MINKO lat 7


 
KATEGORIA II
I miejsce Oliwia OSTROWSKA lat 10
II miejsce Maria KOPRAS
 

III miejsc Katarzyna WILDOWICZ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych