18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
29.05.2019r. – Wieczorek Literacki z Barbarą Halicką.
05.06.2019

 29 maja 2019 r. w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbył się Wieczorek Literacki z Barbarą   Halicką, uczennicą XI Liceum Ogólnokształcącego  im. Witolda Pileckiego w Białymstoku, podczas którego autorka zaprezentowała swą twórczość.

Basia jest osobą niezmiernie aktywną, w szkole uczęszcza na zajęcia pierwszej pomocy, była też współorganizatorem akcji List do Żołnierza, akcja ta ma na celu wspieranie naszych żołnierzy stacjonujących na misjach poza granicami kraju. Dlatego też spotkanie odbyło się w dniu kiedy obchodzimy Dzień Weterana poza Granicami Państwa.

            Należy także wspomnieć iż, Basia została laureatką wyróżnienia w kategorii Poezja w Niepodległościowym Konkursie Literackim Wojska Polskiego. Konkurs organizowany jest przez Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Obrony Narodowej, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej i Dowódcę 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. W 2017 r. wygrała Konkurs Ikarowe Strofy do lat 16 za List do Żołnierza. Konkurs organizowany jest przez Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

            Barbara Halicka współpracuje z różnymi jednostkami na terenie całej Polski m.in.  18. Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym, oraz prowadzi stronę internetową Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

            W przyszłości planuje dostać się do szkoły oficerskiej i zostać żołnierzem 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

>> foto galeria <<

 

Ewa SKOBODZIŃSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych