18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
Wojskowe Wyzwanie w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym.
07.08.2019

UWAGA!!!

TERNIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 7 SIERPNIA 2019 R.

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)
 
 

Celem kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.

Postanowienia szczegółowe:

1.Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba pełnoletnia, spełniająca warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej:

- posiada obywatelstwo polskie;

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

- nie była karana za przestępstwo umyślne;

- nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.

2. Uczestnik musi być osobą o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie.

3. Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

4.Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w konkurencjach sprawnościowych, w tym zwłaszcza w obuwiu sportowym.

5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6.Zajęcia odbędą się w sobotę 10 sierpnia 2019 r. w godzinach 9.00 – 19.00. Zajęcia rozpoczną się na terenie koszar 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70.  Wejście przez Biuro Przepustek od Ronda 10. Pułku Ułanów Litewskich. Następnie uczestnicy szkolenia zostaną przewiezieni pojazdami wojskowymi na obiekt szkoleniowy OC Zielona. Po zakończeniu zajęć uczestnicy zostaną odwiezieni w okolice Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego (przy ul. Sławińskiego w Białymstoku).

7. Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 8. Zajęcia obejmują między innymi:

- podstawy musztry wojskowej;

- zajęcia z topografii;

- bieg zespołowy na dystansie 1000 m;

- rzut granatem ćwiczebnym;

- podstawy medycyny taktycznej;

- strzelanie z trenażera Czantoria;

- tor przeszkód;

- elementy walki wręcz KRAV-MAGA.

9. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem od NNW; jego koszt pokrywa organizator.

10. Każdy uczestnik otrzymuje dwa posiłki.

11. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.

12. Liczba uczestników nie może być większa niż 100.

13. Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 100 osób, wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.

14.Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach musi przesłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania - miejscowość) na adres mailowy koordynatora 18pr@ron.mil.pl nie później niż do 07.08.2019 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione zwrotną drogą mailową do dnia 08.08.2019 r.

15. Dane kontaktowe do koordynatora kampanii w 18pr:

             18pr@ron.mil.pl, tel. 261 398 429

 

 
Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych