18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
10.08.2019 r. Wojskowe wyzwanie w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym.
12.08.2019

10 sierpnia o godz. 8.45 na biurze przepustek w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym zgłosiło się 36 ochotników (14 kobiet i 22 mężczyzn), aby na własnej skórze przekonać się, czym na co dzień zajmują się zwiadowcy. Celem kampanii jest pokazanie służby wojskowej cywilom, którzy na ten jeden dzień mogą wejść do wybranej jednostki i zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierzy. Wpisuje się to w szerszą kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, mającą na celu zwiększyć liczbę osób chętnych do wstępowania w szeregi sił zbrojnych. Na początku ochotnicy zapoznali się z warunkami bezpieczeństwa i BHP następnie zostali  przetransportowani na OC Zielona. Tam Dowódca Pułku płk Rafał LIS przyjął meldunek i oficjalnie rozpoczął Wojskowe Wyzwanie. Ochotnicy mieli możliwość zapoznać się dokładniej na czym polega służba zwiadowców. Każdy mógł dowiedzieć się, jak wygląda praca poszczególnych członków załogi, dopytać o możliwości sprzętu i warunki, jakie trzeba spełnić, by zostać zwiadowcą. Z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt , poznać podstawy znaków topograficznych, mogli również wykorzystać urządzenia elektroniczne przy orientowaniu terenu. Nie mniej emocji uczestnikom „Wyzwania” przysporzyła nauka obsługi broni. Ochotnicy mogli się dowiedzieć, jak bezpiecznie się nią posługiwać, przyjmowali różne pozycje strzeleckie, każdy miał też szansę samodzielnie postrzelać do celu. Mieli również okazję przebiec tor przeszkód oraz walczyć w bliskim kontakcie. Oprócz tego, wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu pierwszej połowy dnia wszyscy uczestnicy Wojskowego Wyzwania udali się na posiłek i skosztowali m.in. wojskowej grochówki. Na zakończenie szkolenia Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Rafał LIS podziękował za duże zaangażowanie i  wręczył ochotnikom dyplomy ukończenia szkolenia. Na koniec wszyscy mogli się spotkać przy ognisku, aby podzielić się wrażeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

>> foto galeria <<

 

fot. i tekst Klub 18 pr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych