18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
15.08.2019 r. Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego.
16.08.2019

15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, to nie tylko Święto żołnierzy, ale wszystkich tych, którzy są skupieni wokół wspólnych symboli narodowej tożsamości. To dzień, który swoim podniosłym charakterem, jednoczy wszystkich żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej i społeczeństwo.  

         Główne uroczystości rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r. Świętą Liturgią w Katedrze Prawosławnej oraz Mszą Świętą w Rzymskokatolickiej Katedrze pw. WNMP. Następnie na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości mjr. Łukasza MACIUSZKO, Dowódcy Garnizonu Białystok pełniącego w tym dniu obowiązki ppłk Krzysztofowi LENKIEWICZOWI. Po okolicznościowych przemówieniach wyróżniający się żołnierze otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz żołnierze i pracownicy wojska medale resortowe. Aktu mianowania żołnierzy na wyższe stopnie oficerskie w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał pełniący w tym dniu obowiązki Dowódcy Garnizonu Białystok ppłk Krzysztof LENKIEWICZ w asyście pełniącego obowiązki dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppłk Roberta BORUSZEWICZA oraz pełniącego obowiązki dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – mjr Jana BUSŁOWICZA. Natomiast wręczenie medali resortowych w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojewoda Podlaski Pan Bohdan PASZKOWSKI w asyście ppłk Krzysztofa LENKIEWICZA, ppłk Roberta BORUSZEWICZA oraz mjr Jana BUSŁOWOWICZA. Decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali uhonorowani rodzice żołnierzy zawodowych złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Medale te są przyznawane w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową. Dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. odczytany został Apel Pamięci oraz złożone zostały wieńce i kwiaty. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich.

            Licznie zebrani goście i mieszkańcy Białegostoku i Podlasia mogli zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem białostockich zwiadowców oraz poczęstować się tortem okolicznościowym ufundowanym przez Marszałka Województwa Artura KOSICKIEGO oraz wojskową grochówką przygotowaną przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

>> foto galeria <<

fot. i tekst Klub 18 pr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych