18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
08.11.2019 r. Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
08.11.2019

8 listopada 2019 r. na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel rozpoczął się przyjęciem meldunku przez Dowódcę Garnizonu Białystok i jednocześnie Dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk. Adama LACHOWSKIEGO. W przemówieniu Dowódca Garnizonu przypomniał istotę Święta Niepodległości, odwołując się do znaczenia symboli narodowych i podkreślił znaczenie świadomości historycznej oraz narodowej. W dalszej części nastąpiło wyróżnienie żołnierzy i pracowników RON oraz wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. W uroczystej zbiórce udział wzięli żołnierze i pracownicy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i zaproszeni goście.

>> foto galeria <<

Klub18. pr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych