18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
11.11.2019 r. Narodowe Święto Niepodległości.
11.11.2019

           Główne obchody Święta odbyły się na placu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poprzedziły je: nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Liturgia w Prawosławnej Katedrze Św. Mikołaja, Msza Święta w Katedrze Wniebowzięcia NMP oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego przy Ratuszu.

            O godzinie 12.30 Dowódca Garnizonu Białystok, jednocześnie Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł LACHOWSKI przyjął meldunek od dowódcy uroczystości. Po odczytaniu listu od Prezesa Rady Ministrów i okolicznościowych przemówieniach wyróżniający się żołnierze nagrodzeni zostali mianowaniami na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

            Dla uczczenia 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i defiladą pododdziałów.

            Na placu przy Ratuszu na licznie zebranych Białostoczan czekał sprzęt wojskowy, stoiska promocyjne oraz wojskowa grochówka.

<<foto galeria>>

Klub 18. pr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych