18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Aktualności
21.01.2020 r. Drugi dzień warsztatów zimowych w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
22.01.2020

Drugi dzień warsztatów zimowych zbiegł się w czasie z ogólnopolską akcją promocyjną pod hasłem „Ferie z wojskiem”. W ramach dni otwartych koszar dzieci zapoznały się z tradycjami pułku na Sali Tradycji oraz odbyły szkolenie z zasad naboru do służby wojskowej. Analogie pomiędzy służbą wojskową a szkołą nieco ostudziły zapał tych, którzy deklarowali bezwarunkową miłość do wojska, ale zmotywowały do nauki wszystkich zainteresowanych uzyskaniem stopnia generała. Na placu apelowym czekał na nas pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego zwiadowców oraz łączności. Zainteresowani mogli bliżej przyjrzeć się wozom bojowym BWP, BWR i BRDM, zajrzeć do pojazdu specjalnego patrolu saperskiego oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z rysiem – maskotką pułku. Drugą część dnia uczestnicy ferii spędzili na hali sportowej. Gry zespołowe i aktywności indywidualne zrównoważyły artystyczne wygibasy, którym nieustannie są poddawane te młode elastyczne umysły. A to dopiero drugi dzień zmagań z feryjną nudą, której nie mają prawa doświadczyć nasze garnizonowe dzieci.

>> foto galeria <<

klub 18. pr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych