18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
AKTUALNO¦CI 

W pi±tek 08 czerwca w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyło się uroczyste zakończenie roku działalnoci artystycznej. Spotkanie miało charakter imprezy integracyjnej gdzie dzieci i rodzice mogli spędzić przyjemnie swój czas wolny w gronie osób pozytywnie zakręconych. Na pocz±tek Kierownik Klubu Pani Danuta WOJCIUK podziękowała wszystkim uczestnikom bior±cym udział w zajęciach odbywaj±cych się przez cały rok w Klubie oraz pracownikom Klubu za wspaniała prace i przejawianie inicjatywy w promowaniu kultury w ¶rodowisku wojskowym. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i zdjęcia ze wszystkich spotkań. Podczas spotkania można było sobie popiewać, poogl±dać bajki, obejrzeć wystawy.

 Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii Bućko i st. szer. Tomaszowi FIGATOWSKIEMU za charytatywn± działalno¶ć na rzecz rodowiska wojskowego Garnizonu Białystok. Ich zaangażowanie i profesjonalizm s± wzorem do nasladowania.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i zapraszamy od wrzenia do zapisów na zajęcia.

 
29.04.2018 r. Warsztaty fotograficzne

Pierwsze w tym roku warsztaty fotograficzne odbyły się w okolicy Królowego Mostu. Słoneczna niedziela była okazj± do poznania pięknych, malowniczych zak±tków Podlasia i utrwalenia wiosny na kartach aparatów fotograficznych. Uczestnicy mieli okazję do pracy w trybie manualnym ze zmian± przysłony, czasu migawki, ręcznym ustawieniem ostro¶ci oraz na różnych obiektywach.

Następne warsztaty, również w scenerii przyrody odbęd± się 27 maja 2018 r.

Zapraszamy.

 

 


 

„Rodzinne warsztaty rękodzieła artystycznego
w Klubie 18. Bia
łostockiego Pułku Rozpoznawczego

W dniu 14.04.2018 r. w Klubie 18 pr odbyły się kolejne warsztaty. Zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia okazało się trafnym pomysłem na zintegrowanie

¶rodowiska wojskowego Garnizonu Białystok.
Czas spędzony w gronie osób pozytywnie zakręconych wprowadza wszystkich w pogodny nastrój. Przedstawiamy efekty naszej pracy, tym razem robili¶my rożne cudeńka z zimnej porcelany i dalej malowali¶my na jedwabiu.
Wszyscy bawili¶my się ¶wietnie, a dzieci mia
ły możliwo¶ć bawić
się kreatywnie z rodzinami, dzięki temu w spos
ób łatwy i niezwykle przyjemny spędzić czas na zabawie.

Na kolejne warsztaty zapraszamy w maju.

Koło Miłoników Filmu spotyka się dwa razy w miesi±cu

w pi±tki (17.30- 20.30) w sali projekcyjnej Klubu 18 pr,

gdzie filmy ogl±dane s± na dużym ekranie, z bardzo dobrym dĽwiękiem.

Wygodne fotele, niewielka grupa widzów (do 10 osób)

 gwarantuj± uważny i komfortowy odbiór.

Po projekcji widzowie dziel± się odczuciami i opiniami o filmie.

Rozmowy dotycz± również sztuki filmowej, dokonań znanych reżyserów

i aktorów. Repertuar Koła Miłoników Filmu to filmy  nagradzane,

dobre kino europejskie i nowe produkcje polskie, filmy dla rodzin.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

po wcze¶niejszym uzgodnieniu z opiekunem koła.

tel. 261 398 507 lub 261 398 553

 
                                                   

  
                              

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 22.03.2018 r.

Bibliotekę Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odwiedziły dzieci

z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 pod hasłem –

 „Idzie wiosna po wiecie.. 

„Idzie wiosna po wiecie, pisz± o niej w gazecie…” to dlaczego nie mogłaby zajrzeć do  Biblioteki Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, i spotkać  dzieci  z Przedszkola Samorz±dowego

Nr 1w Białymstoku.  Podczas spotkania dzieci  rozmawiały

o zbliżaj±cej się wionie. Zagrały w memory wiosenne,

nie zabrakło też innych  kolorowych zabaw z chust±. Aczkolwiek najwięcej radoci sprawiło dzieciom słuchanie  wierszy o wionie, np. Przyjcie wiosny”.

 

 

 

 


 


Rodzinny Wieczór Gier Planszowych

We wtorek 13 marca 2018 r.

 w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbył się „Rodzinny Wieczór Gier Planszowych”.

Uczestnicy spotkania mile spędzili wspólny czas. Serdecznie  zapraszamy na kolejne spotkanie,

który odbędzie się 17.04.2018 r.

Zabierajcie znajomych i wpadajcie spędzić wspólnie czas

w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

przy grach stolikowych :)

Przygotowalimy dla Was wiele ciekawych gier, 

między  innymi: Wycig  do Renu czy  Descent.

Dzieciaki za pokonaj± rodziców w Monopoly .

 

 

BABKI, BABECZKI W BIBLIOTECE

6 marca 2018r w bibliotece spotkały się panie z Koła Miłoników Biblioteki, powodem kolejnego spotkania był Dzień Kobiet.

Ten szczególny dzień panie postanowiły więtować wspólnie

w Bibliotece  Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

W trakcie zabaw  panie udowodniły, że znaj±  się nie tylko na literaturze, potrafi± też jeĽdzić każdym samochodem.

Nie zabrakło oczywicie typowo damskiego zajęcia czyli krótka lekcja makijażu.

 

 

 


       

 
15.02.2018  - „W Krainie Anaruka”

Dzi¶ Biblioteka Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

 w swych progach go¶ciła klasę  III e

ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku.

Tematem przewodnim naszego spotkania była lektura

 pt.”Anaruk chłopiec z Grenlandii”, podczas spotkania dzieci obejrzały prezentację multimedialn± o Grenlandii, próbowały zbudować igloo

z patyczków( wspólna praca nie zawsze jest łatwa).

Za  to łowienie ryb okazało się łatwiejsze.

 Zaszyfrowany obrazek sprawił dzieciom nieco trudno¶ci, ale udało  się znaleĽć nam rozwi±zanie.

Zrobili¶my też pami±tkowe zdjęcie z Anarukiem.

Czas min±ł nam tak szybko i efektywnie.

 

                           Warsztaty rodzinne

 w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

 

10 lutego 2018 r. w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

odbyło się już trzecie spotkanie na warsztatach rodzinnych, w których wzięły udział mamy z dziećmi ze rodowiska wojskowego Garnizonu Białystok. Tematem warsztatów był w dalszym ci±gu jedwab,

jest to do¶ć trudna technika malarska, która pochłania bez reszty.

Podczas zajęć Panie mogły odstresować się od codziennej pracy i mieć dużo satysfakcji z bycia razem.

Natomiast dzieci mogły wzi±ć udział w warsztatach

pt. B±dĽ małym artyst± polegaj±cych na odwzorowaniu na papierze

przy pomocy farb i pędzli słynnych obrazów znanych artystów.

Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi na estetykę, piękno otaczaj±cego wiata

oraz dostrzeżenie barwy i poczucie się sławnym artyst±.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 Mikołajkowa Noc Bajek w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

8 grudnia 2017 r. o godzinie 18.00 powitali¶my  w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego dzieci ze ¶rodowiska wojskowego Garnizonu Białystok .  Tym samym rozpoczęli¶my kolejn± edycję Mikołajkowej Nocy. Spotkanie zaczęli¶my  blokiem zabaw na zapoznanie się i zintegrowanie grupy, nie zabrakło również pajęczyny o któr± prosiły dzieci.

Efektem warsztatów plastycznych dzisiejszego wieczoru s± przepiękne choinki, które chętnie stroili zarówno chłopcy  jak i dziewczynki. Tradycj± każdego spotkania dzieci w Klubie 18. pr jest  gło¶ne czytanie. Czytali nie tylko pracownicy Klubu, ale też dzieci chętnie się popisywały się umiejętno¶ci± gło¶nego czytania ksi±żki pt. „¦więty Mikołaj”.

Mimo iż ¶niegu za oknem brakuje, u nas odbyła się bitwa na ¶nieżki co prawda tylko gazetowa ale rado¶ć taka sama. Tyle rado¶ci zwabiło do Klubu niespodziewanego go¶cia, którym okazał się ¶więty Mikołaj, nie przyszedł z pustym workiem trzeba przyznać. Po rozdaniu prezentów zaprosił dzieci do wspólnej zabawy, były zabawy taneczne, tańce animacyjne oraz zabawy na rywalizację, spotkali¶my się też z Myszk± Miki.  Elf z ¦nieżynk± skręcili dla dzieci dużo koron i mieczy balonikowych. Gdy pożegnali¶my już pomocników Mikołaja ulegli¶my w końcu dzieciom i rozłożyli¶my materace ze ¶piworami by na leż±co obejrzeć film „Artur ratuje ¶więta”.

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 


 


W dniu 08.12.2017 r.

Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego organizuje „Mikołajkow± noc baje II”

w której uczestniczyć będ±  dzieci ¶rodowiska wojskowego Garnizonu Białystok.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów u pracowników Klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.