18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Dowódca 18. pr

 

 

Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

 płk dypl. Marcin FRĄCZEK

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych