18 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
zasady przydzielania wojskowej asysty honorowej

Wojskowa asysta honorowa
Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Kto decyduje o przydziale oraz składzie wojskowej asysty honorowej:
- uroczystości państwowe oraz poza granicami kraju MINISTER OBRONY NARODOWEJ, a skład określa w DOWÓDCA GENERALNY RSZ lub DOWÓDCA GW;
- w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje MINISTER OBRONY NARODOWY, a jej skład określa w swoim rozkazie DOWÓDCA GARNIZONU właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
- w przypadku pozostałych uroczystości decyduje DOWÓDCA GARNIZONU BIAŁYSTOK oraz wyznacza on jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
    - Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
    - Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
    - Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
    - Żołnierzy w służbie czynnej;
    - Byłych żołnierzy zawodowych;
    - Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
- w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Białystok, ul. Kawaleryjska 70 bl. 126, tel. 261 398 436/.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Białystok (tel. 261 398 429, 261 398 708).
W Dowództwie Garnizonu Białystok (ul. Kawaleryjska 70) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w pokoju przyjęć interesantów:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00,
w piątki w godzinach 8.00-12.00.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

18 pułk rozpoznawczy
Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
tel. 261398420
fax. 261398419
18pr@ron.mil.pl

    
  • BIP